Öz

Zaman geçmiş üstünden. Değişmiş kimi alışkanlıklarım. Ama değişmeyen bir öz var. Hala istekli, kıpır kıpır.

Yolgeçen